Tin tức

Máy hút trấu một giờ 12 tấn

Máy hút trấu một giờ 12 tấn

Máy hút trấu Bảy Chợt nay có thể đạt công suất 12 tấn/giờ, hoạt động liên tục trong nhiều giờ vẫn ổn định và an toàn. Dễ dàng sử dụng…
Video máy hút thổi trấu Bảy Chợt

Video máy hút thổi trấu Bảy Chợt

CÔNG TY TNHH MÁY HÚT TRẤU BẢY CHỢT chuyên cung cấp máy hút thổi trấu với công suất lớn, có thể hút thổi trấu với đường truyền dài trong khoảng…
Máy hút lúa Bảy Chợt nay có thể đạt công suất 20 tấn/giờ

Máy hút lúa Bảy Chợt nay có thể đạt công suất 20 tấn/giờ

Máy hút lúa Bảy Chợt nay có thể đạt công suất 20 tấn/giờ, hoạt động liên tục trong nhiều giờ vẫn ổn định và an toàn. Dễ dàng sử dụng…

Sản phẩm

Máy hút bột cá 10 tấn/giờ

Máy hút bột cá 10 tấn/giờ

CÔNG TY TNHH MÁY HÚT TRẤU BẢY CHỢT đã sản xuất ra máy hút bột cá với công suất 10 tấn/giờ.
Máy cân Bảy Chợt

Máy cân Bảy Chợt

Máy cân Trấu Bảy Chợt có chiều cao trên 6 mét, cân trấu với tỷ lệ chính xác cao và nhanh.
Máy hút trấu Bảy Chợt

Máy hút trấu Bảy Chợt

Máy hút thổi Trấu Bảy Chợt được thiết kế và vận hành theo nguyên lý khí động học...