Tin tức

Máy hút lúa Bảy Chợt nay có thể đạt công suất 20 tấn/giờ

Máy hút lúa Bảy Chợt nay có thể đạt công suất 20 tấn/giờ

Máy hút lúa Bảy Chợt nay có thể đạt công suất 20 tấn/giờ, hoạt động liên tục trong nhiều giờ vẫn ổn định và an toàn. Dễ dàng sử dụng…
Máy hút trấu Bảy Chợt - Thương hiệu sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng 2014

Máy hút trấu Bảy Chợt - Thương hiệu sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng 2014

Máy hút thổi trấu của Doanh Nghiệp Tư Nhân Bảy Chợt được thiết kế và vận hành theo nguyên lý khí động học, máy có tính năng hút thổi trấu…

Sản phẩm

Máy cân Bảy Chợt

Máy cân Bảy Chợt

Máy cân Trấu Bảy Chợt có chiều cao trên 6 mét, cân trấu với tỷ lệ chính xác cao và nhanh.
Máy hút trấu Bảy Chợt

Máy hút trấu Bảy Chợt

Máy hút thổi Trấu Bảy Chợt được thiết kế và vận hành theo nguyên lý khí động học...