Tin tức

Máy hút trấu Bảy Chợt - Thương hiệu sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng 2014

Máy hút trấu Bảy Chợt - Thương hiệu sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng 2014

Máy hút thổi trấu của Doanh Nghiệp Tư Nhân Bảy Chợt được thiết kế và vận hành theo nguyên lý khí động học, máy có tính năng hút thổi trấu…

Sản phẩm

Máy cân Bảy Chợt

Máy cân Bảy Chợt

Máy cân Trấu Bảy Chợt có chiều cao trên 6 mét, cân trấu với tỷ lệ chính xác cao và nhanh.
Máy hút trấu Bảy Chợt

Máy hút trấu Bảy Chợt

Máy hút thổi Trấu Bảy Chợt được thiết kế và vận hành theo nguyên lý khí động học...