Máy cân Bảy Chợt

may can

Máy cân Trấu Bảy Chợt có chiều cao trên 6 mét, cân trấu với tỷ lệ chính xác cao và nhanh.

Máy hút trấu Bảy Chợt

may hut trau bay chot

Máy hút thổi Trấu Bảy Chợt được thiết kế và vận hành theo nguyên lý khí động học...