Tuyển dụng

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN BẢY CHỢT

Địa chỉ: Chợ Vàm Kinh, ấp Hòa Hưng, xã Hòa Bình Thạnh, huyện Châu Thành, An Giang

Điện thoại: 0989.703.484 - 0981.333.346

Website: www.huttrau.com